Quy định mới về sửa chữa nhà ở năm 2024

xaydungsuachuanhaviet.vn-quy định mới về sửa chữa nhà ở

Bạn đang có ý định sửa chữa nhà nhưng còn phân vân không biết mình có cần xin giấy phép hay không? Cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục như thế nào để giấy phép được chấp thuận nhanh chóng? Ngay sau đây Nhà Việt xin được chia sẻ cùng bạn những quy định mới về sửa chữa nhà ở để giúp bạn giải đáp nhanh mọi câu hỏi nhé!

Quy định mới về sửa chữa nhà ở

Căn cứ pháp lý theo:

 • Luật Xây dựng năm 2014
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

Đối với sửa chữa nhà ở bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Các trường hợp cần xin cấp phép sửa chữa nhà

Theo khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, khi sửa chữa cải tạo nhà ở có 2 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Trường hợp 1: Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến môi trường, an toàn công trình.
 • Trường hợp 2: Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Vậy thì nếu không nằm trong 02 trường hợp trên thì các hạng mục sửa chữa cải tạo nhà đều phải xin giấy phép bao gồm:

 • Làm thay đổi kết cấu chịu lực
 • Làm thay đổi công năng sử dụng
 • Làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình
 • Làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc

Theo quy định tại khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định chung về cấp giấy phép xây dựng và các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
 • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
 • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
 • đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;
 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
 • Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ.

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà

Bên cạnh những quy định mới về sửa chữa nhà ở bạn còn cần chuẩn bị bộ hồ sơ thủ tục đầy đủ để có thể nhanh chóng được chấp thuận thi công sửa nhà!Nếu thi công sửa chữa nhà có thay đổi kết cấu chịu lực, kiến trúc ngôi nhà cần xin giấy phép sửa chữa, nộp hồ sơ Xin phép sửa chữa tại UBND cấp Quận/Huyện.

Điều 47, Nghị định số 15/2021/NĐ/CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tạo công trình cụ thể như sau:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.
 2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật.
 3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10x15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
 4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này.
 5. Đối với các công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.”

Thời gian giải quyết thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà vào khoảng 20 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Quy định mới nhất từ 2024 với xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà

Dưới đây Nhà Việt xin được cập nhật cùng bạn quy định mới về sửa chữa nhà ở mà bạn nên biết!

Chỉ được vay tối đa 500 triệu đồng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà

Ngày 20/1/2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư 25/2015/TT/NN chính thức có hiệu lực với nhiều điều chỉnh liên quan đến chính sách vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở xã hội bao gồm:

Khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Được vay đến 25 năm để xây mới nhà ở

Thông tư 20/2021/TT-NHNN cũng quy định: Khách hàng được vay vốn để xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở với thời gian theo thỏa thuận với ngân hàng nhưng tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Thêm vào đó thông tư 20 cũng quy định về lãi suất cho vay: Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Được vay với lãi suất 4.8%/năm để mua, xây dựng, sửa chữa nhà

Cùng thời điểm với Thông tư 20/2021/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đồng thời tung ra Quyết định 1956/QĐ-NHNN, trong đó ấn định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà theo Thông tư 11/2013 là 4,8%/năm.

Theo Thông tư 11/2013, đối tượng được vay vốn từ các ngân hàng thương mại và hưởng mức lãi suất như trên là:

 • Cán bộ, công chức, viên chức và người thu nhập thấp cần vay vốn để mua nhà ở xã hội; thuê, mua ở nhà thương mại diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở; khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán không quá 1,05 tỷ đồng…

Trên đây Nhà Việt đã chia sẻ cùng bạn những quy định mới về sửa chữa nhà ở mà bạn cần biết! Hy vọng rằng những thông tin đã giúp bạn có thể dễ dàng cân nhắc và chuẩn bị sẵn sàng cho các hạng mục thi công sửa chữa nhà!

Còn nếu bạn muốn được:

 • Sửa nhà chuyên nghiệp tại TPHCM và khu vực phía Nam
 • Được hỗ trợ xin giấy phép sửa chữa nhà từ A – Z
 • Thi công sửa nhà đẹp và tối ưu chi phí

Bạn hãy liên hệ ngay dịch vụ sửa chữa nhà Nhà Việt để đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của chúng tôi hỗ trợ bạn tối ưu thời gian, chi phí và có thể tiến hành thi công sửa nhà đẹp, chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất nhé!

Xem thêm: Báo giá dịch vụ sửa nhà trọn gói tại TPHCM uy tín nhất

>>Thợ sửa chữa nhà phố chuyên nghiệp hỗ trợ xin giấy phép cải tạo nhà từ A – Z

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỬA CHỮA NHÀ VIỆT

5/5 - (1 bình chọn)
Bình luận
[ bvlq ]
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *